Általános felhasználási feltételek

DEFINÍCIÓK

Weboldal: a „www.Blunio.ro” kereskedelmi weboldal fenntartható támogatása.

Termék: a weboldalon megadott jellemző elemekkel rendelkező termék.

Márka: termékmárka.

Fogyasztó/Felhasználó/Ügyfél: a fogyasztóvédelmi közösségi vívmányok által meghatározott természetes személy vagy egyesületekben létrejött természetes személyek csoportja, aki a weboldalon megkötött távollevők között kötött szerződés szerződő fele.

Eladó: A termék eladója, a weboldalon kötött távszerződésben szerződő fél.

Tartós támogatás: minden olyan eszköz, amely lehetővé teszi a szerződő felek számára, hogy a hozzájuk címzett információkat megfelelő ideig, későbbi hivatkozásokhoz hozzáférhető módon, tájékoztatás céljából tárolják, és amely lehetővé teszi a tárolt információk változatlan reprodukálását.

Feltételek: minden olyan feltétel, amelyet a weboldalon tárolnak, és amelyek a távollevők között kötött szerződés feltételeit képezik.

Kommunikáció / Közlött információ: minden olyan információ, amelyet kizárólag digitálisan és kizárólag tartós adathordozón közölnek az Eladó és a Vevő között.

Szakszolgálati egység: az értékesítés utáni szolgáltatásokat nyújtó egység, a megadott információk szerint.

Távoktatási Szerződés: minden, a szerződő felek között a weboldal feltételei alapján létrejött távollevők közötti szerződés, amely a megrendelés/vásárlási lehetőség Szakember általi közlésétől kezdve a szerződő felek számára kifogásolhatóvá válik.

A távollévők között kötött szerződés megkötésének pillanata az a pillanat, amikor a szakember tartós adathordozón visszaigazolja a fogyasztó által megküldött megrendelés elfogadását.

Megrendelés / Vásárlási lehetőség: a Felhasználó által a weboldalon keresztül a virtuális bevásárlókosarába digitálisan hozzáadott termék megrendelésének/vásárlási lehetőségének közlése.

Raktáron / A termék raktáron: a termék elérhetőségének közlése, hogy az megrendelhető legyen.

Vevő: Felhasználó / Ügyfél / Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt bármely más személy, aki a megrendelt termék eladási árát megfizeti.

A Csomagolt Termék címzettje: Az a Vevő, aki a Felhasználó által a weboldalon keresztül közölt szállítási címen a csomagolt terméket átveszi.

Weboldal tartalom: olyan szavak, grafikus szimbólumok vagy ezek kombinációi, amelyeket a weboldalon digitális formátumban állítanak elő és juttatnak el belsőleg (például: a weboldal forrásprogramja és kapcsolódó programjai, a weboldal adatbázisa stb.) vagy kifejezetten, olyan módszerekkel, mint pl. : dokumentumok, vagy nem dokumentumok, mezők bemutatókkal, specifikációkkal, interaktív űrlapokkal stb.

Visszaélésszerű használat: a Weboldal tartalmának Felhasználó általi felhasználása a közölt vagy az Általános Szerződési Feltételekkel ellentétes módon, illetve olyan módon, amely sérti a törvényt és kárt okozhat, beleértve harmadik személyeket is.

Szabálysértések: a weboldal tartalmának harmadik fél általi felhasználása a közölt vagy az Általános Szerződési Feltételekkel ellentétes, illetve jogszabályba ütköző, a Szakembernek, Felhasználónak vagy más harmadik személynek kárt okozó módon.

Vásárlási számla: a Vevővel közölt termékvásárlási számla.

Kereskedelmi jótállás: az Eladó által a Fogyasztóval szemben vállalt kötelezettség a megfelelőség jogi garanciájára vonatkozó jogszabályi kötelezettségein túlmenően az értékesített termékekkel és/vagy a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, a weboldal rovatában közölt információk szerint. : “Megfelelőség és termékgarancia”.

Megfelelőségi és jótállási igazolás, valamint használati útmutató: a weboldal „Termékek megfelelősége és jótállása” rovatában közölt információk a megrendelt termékek minőségtanúsításához, a garanciális feltételekhez és azok használati útmutatójához.

Egyéb utasítások (kiegészítő): a megrendelt termékek használatára vonatkozó, az Eladó által kiegészített tájékoztatás, a „Termékmegfelelőség és jótállás” részben közöltektől eltérően, amennyiben ezeket az utasításokat a Felhasználó szükségesnek ítéli és megadja. a beszállítók a termékeket.

„Termékszállítás”: a weboldal azonos nevű rovatában közölt információ arról, hogy az Eladó milyen feltételekkel szállítja ki a megrendelt termékeket.

„Kötelező tulajdonságok”: a megrendelt terméknek a szállítás időpontjában meglévő, a weboldal „Termék kiszállítás” rovatában közölt kötelező tulajdonságai.

„Szállítási dátum”: az Eladó által közölt időpont, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt személy a szállítás helyén tartózkodik és a megrendelt terméket birtokba veszi.

„Termékek visszaküldése”: a weboldal azonos nevű rovatában közölt információ arról, hogy a Fogyasztó milyen feltételekkel tud távolról elállni a szerződéstől.

Elállási nyilatkozat: a weboldal azonos nevű része, amelyen keresztül a Felhasználó és a Szakértő/USP kommunikál a megrendelt termék visszaküldésének lehetőségéről, pontosan betartva a „Termékek visszaküldése” részben közölt eljárásokat.

Kockázatátruházás: a termék elvesztésének vagy károsodásának kockázata akkor száll át a fogyasztóra, amikor a terméket ő vagy az általa megjelölt, a fuvarozón kívüli harmadik személy fizikailag birtokba veszi.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A weboldalon belül minden ár és költség LEI-ben van megadva, és tartalmazza az ÁFA-t (19%).

Figyelem!!! A felhasználó elfogadja, hogy méretben, formában, színben, fényben, tükröződésben stb. eltérések lehetnek a termék és a képe által kiemelt jellemzők között.

Az adásvételi szerződés nem jogosítja fel a Fogyasztót arra, hogy a terméket más végső fogyasztónak továbbértékesítse. A termék továbbértékesítéséhez a Szakember és a Fogyasztó között viszonteladási záradékkal adásvételi szerződés megkötése szükséges, melynek érdekében a Vevő a weboldalon közölt időpontokban kapcsolatba léphet az Eladóval. oldalon.

A vásárlási/megrendelési opciók generálásával és az összes feltétel elfogadásával a Vevő vállalja, hogy a megrendelt termék árát megfizeti, az Eladó pedig vállalja, hogy a terméket megfelelő állapotban, újonnan és becsomagolva leszállítja az általa digitálisan közölt romániai címre. a Felhasználó a weboldalon belül. A felhasználó vállalja, hogy a weboldal űrlapjait teljes egészében digitálisan kitölti valós, aktuális, helyes és teljes adatokkal. Ha az Eladó úgy találja, hogy a Vevő valótlan, elavult, hibás vagy hiányos adatokat adott meg, ami kárt okozott, úgy a Vevő polgári jogi vagy büntetőjogi felelősségét vonhatja maga után. A szerződés távolról történő teljesítése csak a közölt információk segítségével valósul meg. A Vevőnek a weboldalon kívül más módon közölt információ nem jelent semmilyen más garanciát, mint amit az Eladó a kizárólag a weboldalon keresztül közölt információkon keresztül vállal. A Vevő tudomásul veszi az Eladó azon jogát, hogy reklámüzeneteket, akciókat vagy reklámkampányokat és hasonlókat tartalmazzon a közölt információk között. A weboldal tartalmának visszaélésszerű használata a vétkes személy polgári jogi vagy büntetőjogi felelősségét vonhatja maga után, valamint a Vásárló által közölt információkhoz való hozzáférésének blokkolását vonhatja maga után, előzetes bejelentés nélkül. Ha az Eladó véletlenszerű, rajta kívül álló körülmények miatt nem tudja teljesíteni kötelezettségeit, mentesül a Vevőnek az ilyen körülmények között okozott esetleges károkért való bármely követeléséért való felelőssége alól. Az Eladó mentesül a felelősség alól az olyan károk miatt is, amelyeket a Vevőnek okozott más weboldalak közvetlen vagy közvetett elérése a weboldalról. A Vevő elfogadja, hogy az Eladó nem tud garanciát vállalni a digitálisan közölt információk biztonságára vonatkozóan. Hasonlóképpen, a Vevő elfogadja, hogy az Eladó nem tudja garantálni a harmadik felek által elfogott digitálisan közölt információk bizalmas kezelését. Az Eladó azonban garantálja, hogy a Vevő által közölt személyes adatokat az Eladó kifejezett hozzájárulása nélkül nem tudja feldolgozni. A weboldal tartalma kizárólag az Eladót illeti, ideértve annak egyes részeire vonatkozó szerzői jogok kizárólagos engedményesét is. Így a weboldal tartalmát törvény védi, és annak a Weboldalon belül kifejezetten megjelölttől eltérő módon történő felhasználása az Általános Szerződési Feltételekkel összhangban, az Eladó vagy az átruházó szerzők kifejezett hozzájárulása nélkül büntetendő. a törvényhez. A vásárló kizárólagosan vállalja a weboldal tartalmához való hozzáférés és az Általános Szerződési Feltételek, a hatályos román törvények vagy azon hely jogszabályainak megsértésének következményeit, ahonnan közvetlenül vagy közvetve elérheti és használhatja a weboldalt. A Vevő és az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az esetleges jogsértésekről haladéktalanul tájékoztatják egymást. A távollevők között kötött szerződés teljesítésével kapcsolatos vitákat a román törvények alapján értelmezzük, és azokat kizárólag a román bíróságok bírálják el.

Ha egy vásárlónak kettő vagy több csomagja van bármilyen okból visszautasítva, a jövőbeni rendeléseit csak akkor szállítjuk ki, ha azokat online kártyás fizetéssel előre kifizette.

A www.blunio.eu oldalon leadott összes megrendelés esetén e-mailben (a rendelés leadásakor, visszaigazolása és elküldése során) és/vagy SMS-ben (a megrendelés feladásakor és elküldésekor) tájékoztatjuk a folyamatról. . A megrendelés leadásakor küldött SMS a Kedvezményezett tájékoztatása a megrendelés Eladó általi átvételére vonatkozóan, és nem jelenti a megrendelés visszaigazolását és a kézbesítési kötelezettséget, a megrendelés visszaigazolása kizárólag e-mailben történik. . Abban az esetben, ha megrendelése törlésre kerül, vagy más állapotba kerül, fenntartjuk a jogot, hogy e-mailben és/vagy SMS-ben tájékoztatást küldjünk a Kedvezményezettnek. Az Eladó nem vállal felelősséget a Kedvezményezett felé azért, hogy a Kedvezményezett e-mailben és/vagy SMS-ben bármilyen információt kapott.

Az értékesítési feltételek tartalmazzák az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET, a MEGRENDELÉSRE, FIZETÉSRE és SZÁLLÍTÁSRA vonatkozó feltételeket, TERMÉKVISSZATÉRÍTÉS / ELÁLLÁSI JOG, TÁJÉKOZTATÁS A CÉGRE VONATKOZÓAN, a termékek főbb jellemzőire vonatkozó információkat (minden termék mellett) , melyek mindegyike előzetesen elérhetővé válik a fogyasztó részére az érvényes és jogilag kötelező Távoktatási Szerződés – termékvásárlási szerződés megkötésére. Amennyiben a Vevő az adásvételi feltételekkel nem ért egyet, lehetősége van arra, hogy a távszerződést ne kösse meg.

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

számú rendelet előírásait figyelembe véve, a 2009. évi CXVI. évi 95/46/EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. 2018.05.25-től az Európai Unió összes tagállamában az Adatvédelmi szabályzat a Személyes adatok védelme részben található rendelkezésekkel egészül ki.

törvény 2. sz. 677/2001 alább található:

törvény előírásai szerint A személyes adatok kezeléséről és az adatok szabad áramlásáról szóló, az egyének védelméről szóló, módosított és kiegészített 677/2001. Az elektronikus hírközlési szektorban a személyes adatok kezeléséről és a magánélet védelméről szóló 506/2004. sz. A LACEWORLD INTERNATIONAL SRL köteles biztonságos körülmények között és kizárólag a meghatározott célból kezelni az Önről, tagról rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat. családjától vagy más személyétől. Az adatgyűjtés céljai: áruk és szolgáltatások nyújtása.

Ön köteles megadni az adatokat, amelyek az áruk és szolgáltatások nyújtásához szükségesek; reklám, marketing és reklám, internetes szolgáltatások. Az Ön elutasítása meghatározza a www.blunio.eu weboldalon nyújtott szolgáltatás igénybevételének lehetetlenségét.

A rögzített információkat az üzemeltető használja fel, és csak a következő címzettekkel közöljük: szolgáltatóink és Románia területén működő hatóságok, ha ez a törvény értelmében így van.

törvény szerint A 677/2001. sz. rendelkezései alapján Önt megilleti az adatokhoz való hozzáférés, az adatokba való beavatkozás, az egyedi döntés hatályának mellőzése és az igazságszolgáltatáshoz való jogorvoslathoz való jog. Ugyanakkor jogában áll tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, és kérni az adatok törlését. E jogok gyakorlásához írásos, keltezett és aláírt kérelmet küldhet az UNIOTEX SRL Calan részére. Ezenkívül elismerik az igazságszolgáltatáshoz való fellebbezéshez való jogát.

Ha az Önre vonatkozó adatok egy része hibás, kérjük, mielőbb jelezze felénk.

Select your currency